Shopping Cart [0] Order history My Account Login

Mascha und der Bär

9: Erntefest

DVD

: DVD
: Europa
: 10.08.2017
: 3
8,99 €
incl. VAT excl. shipping costs

Titel Erntefest
Mascha und der Bär
DVD [DVD]
Europa
10.08.2017
I
HOER01198

Nach einen russischen Volksmärchen Buch: Oleg Kuzovkov, Debus Cherviatsov Regie: Oleg Kuzovkov, Oleg Uzhinov, Denis Chervyatsov und andere Produzenten: Oleg Kuzovkov, Dmitry Loveyko Produktion: Animaccord Animation Studio Sprecherin: Mascha: Amelie Dörr, Franciska Friede Serie entwickelt von Oleg Kuzovkov Künstlerischer Leiter: Ilya Trusov Komponist: Vasily Bogatirev (c) Masha and the Bear Ltd. 2008 – 2017